Nylig kunne leder for sjøtjenesten, Rolf Harald Jensen, offisielt overta direktoratets nye kontrollbåt «Frey». Nyanskaffelsen er en finskprodusert Targa 32, og dermed i en litt annen klasse enn tjenestekollegene «Eir» og «Rind». Men felles navn fra den gamle nordiske gudelæren indikerer at oppgavene blir ganske sammenfallende.

Primært i sør

– Planen er at vi skal bruke denne mindre båten til viktige kontrolloppgaver i sør, primært for teinefiske i forskjellige varianter. Det håper vi skal frigjøre en av de andre båtene til helårs tjeneste i nord, forteller en fornøyd «skipsreder» Jensen på tur hjemover til basen i Tromsø etter overleveringen hos forhandleren i Bodø.

Rolf Harald Jensen, seksjonssjef ved Fiskeridirektoratets sjøtjeneste. Foto: Privat

Test i Lofoten

– Den nærmeste tida skal nødvendig utstyr på plass om bord, samtidig som vi skal lære oss å bruke båten. Når alt er klart, er det forhåpentligvis ennå en stund til de aktuelle fiskeriene i sør starter opp. Det er dermed sannsynlig at båten blir å se på Lofothavet litt utpå nyåret, sier Jensen.

Med enda mer nytt regelverk på gang der, vil det ikke mangle på oppgaver for etatens fartøyer.

Fart nok

Som nevnt innledningsvis vil det by på utfordringer å stikke seg vekk når sjøtjenestens «Frey» er i farvannet. To hovedmotorer på 440 hk hver gir en toppfart på hele 48 knop, ifølge Jensen. Da blir selv «Eir» og «Rind» med sine 20 knop for sinker å regne.

Båtstørrelsen går ned fra de sistnevntes 22,7 meter til knappe 10 meter for «Frey», og bemanningen blir tilsvarende på to i stedet for tre personer. Mannskapene går inn i sjøtjenestens vaktsystemer, der man på tross av koronarestriksjoner har greid å holde båtene operative på fiskefeltene. Sjøtjenestens båter har senest vært involvert og omtalt i forbindelse med sildefiske og fjordlinjer i Kvænangen-området.