Etter modell fra Agder skal det nå lages et nasjonalt kart over bekker med forekomst av sjøørret, melder NRK.

En oversikt er allerede laget for Sørlandet, med kart over 400 sjøørrettbekker. Målet er å sikre vern av fiskebestanden.