Norsk sjømats status ute i verden er skyhøy, og Norges sjømatråd