Millionene stammer fra Sjømatrådets bedriftsinitiativ-pott. En ordning som de