Koronapandemien har ført til store endringer i kjøpsmønsteret i våre viktigste sjømatmarkeder,