- Norges sjømatråd har det siste året hatt betydelig fokus på endringsarbeid. Som en følge av reduserte inntekter samt en forventning både fra eier og bransje om å drive mer effektivt må vi, som alle andre, effektivisere vårt arbeid slik at vi skaper mest mulig verdier av de midler vi til enhver tid forvalter, sier styreleder i Norges sjømatråd, Marianne E. Johnsen i en pressemelding.

Sjømatrådet finansieres gjennom en markedsavgift som de norske sjømateksportørene betaler. Markedsavgiften for laks og pelagisk fisk ble halvert fra 0,6 til 0,3 prosent av eksportverdien ved årsskiftet. Dette medfører at Sjømatrådet får redusert budsjettet fra 555 millioner i 2016 til under 400 millioner kroner i 2018.

Til Dagens Næringsliv sier Renate Larsen at det foreløpige anslaget er en nedbemanning på 10-15 personer. Et kutt på 15 personer på hovedkontoret kan føre til at bemanningen reduseres med 30 prosent.

Les også: 

 

Konsekvensen er at Sjømatrådet nedskalerer sin aktivitet, og etterstreber å arbeide enda mer effektivt, og rigger en organisasjon som skal kunne være mer dynamisk for fremtiden. Mye av reduksjonen i inntekter kan tas ut i reduserte kampanjer, men det er også behov for en reduksjon i administrative kostnader og bemanning, skriver Sjømatrådet i pressemeldingen.

Ledergruppen er allerede tatt ned fra sju til fem medlemmer, og det internasjonale arbeidet er organisert på en ny måte. Nå fortsetter arbeidet med å effektivisere organisasjonen.

Norsk sjømat eksporteres til over 140 land. Ved siden av hovedkontoret i Tromsø har Sjømatrådet utsendinger i tolv land, som følger opp enda flere markeder. Effektiviseringen vil i første omgang medføre nedbemanning ved selskapets hovedkontor i Tromsø.

- Dette er en vanskelig, men helt nødvendig prosess. Vi har som målsetting å ha gjennomført prosessen før årsskiftet. Utekontorstrukturen skal være på plass innen mai 2018. Det er for tidlig å si hvor mange som blir berørt av nedbemanningen, men vi er opptatt av en god prosess med de tillitsvalgte og finne gode løsninger for de det gjelder, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen i pressemeldingen.

Det vil de neste ukene bli sendt ut et innspillsnotat der Sjømatrådet ber bransjen om innspill på tilstedeværelse og innretningen for sin aktivitet ute i markedet.