Dette bekrefter myndighetene i forbindelse med nedstengningen av kommunene i Oslo-området lørdag, skriver Sjømat Norge. Myndighetene opplyser at det ikke er noen endring i forståelsen av hvilke typer virksomheter og personellgrupper som er sentrale for å opprettholde driften av kritiske samfunnsfunksjoner. Matforsyning er en slik funksjon,