Ønsket er fremsatt av sjømatorganisasjonen som innspill i forbindelse med en vurdering Nærings- og fiskeridepartementet vil gjøre om