Sogn og Fjordane tingrett har åpnet konkurs i Norge Internasjonal Fisk AS i Flåm. Styret i selskapet har meldt oppbud. Selskapet har drevet butikk, restaurant og torghandel med sjømat i turistmagneten Flåm. Norsk Internasjonal Fisk har hatt alt fra norske retter som Bergensk fiskesuppe, fish & chips, grillet laks til blekksprut, scampi og asiatiske fiskeretter.

Ulovlig lån

Bostyrer er advokat Silje Flugheim Heggestad i Sogndal. Selskapet har meldt oppbud og alle krav i boet skal meldes til bostyrer innen 17. august. Første skiftesamling er 24. august.

Eier av sjømatselskapet er Anchalee Suwannaprom og daglig leder var fiskehandler Alf Husebø, som tidligere drev torghandel på Fisketorget i Bergen. Daglig leder står oppført med en lønn på 381.000 kroner. Selskapet har også et ulovlig lån til aksjonær på 215.000 kroner.

Minus på minus

Selskapet har drevet med minusresultat i tre av fire år siden 2015. Siste regnskap er for 2018 og viser en omsetning på 4,3 millioner kroner, fem prosent opp fra 2017. Resultatet i 2018 før skatt var på minus 92.000 kroner. Tilsvarende var resultat før skatt i 2017 på minus 82.000 kroner. Selskapets egenkapital var ved utgangen av 2018 på minus 118.500 kroner, og det var et udekket tak i selskapet på knappe 150.000 kroner. Gjelden var på samme tidspunkt på 758.000 kroner.

Norge Internasjonal Fisk AS
Tall i mill. kr 2018 2017 Endr. i %
Driftsinntekter 4,3 4,1 4,9
Driftsresultat -0,02 -0,03
Resultat før skatt -0,09 -0,08