Det er på samme nivå som i juli i fjor, melder Norges sjømatråd.

Hittil i år har Norge eksportert sjømat til en verdi av 60,8 milliarder kroner. Eksportverdien har økt med 3 prosent, eller 1,9 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

Dette er hovedpunktene for juli:

  • Det er en svekket norsk krone som har bidratt til en økning totalt sett. Arter som sei og sild har de holdt seg noe bedre i pris sammenlignet med dyrere arter som laks og torsk der prisene er noe lavere priser målt i euro og dollar.
  • Etterspørselen etter laks er svakere, spesielt i enkelte asiatiske markeder.
  • Det har vært en god julimåned for eksporten av fryst hvitfisk, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er fortsatt utfordringer i enkelte av de konvensjonelle markedene.

Færre fraktmuligheter

- Valutasituasjonen er fortsatt fordelaktig for sjømateksporten, selv om den norske kronen har styrket seg den siste tiden. Samtidig er situasjonen i Asia fortsatt ikke normalisert etter at det i juni ble fattet mistanke om smittefunn på et matmarked i Kina, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø i meldingen.

- Samtidig er den generelle turismen lavere enn i fjor, med færre fraktmuligheter og noen restriksjoner i enkeltmarkeder. Det europeiske markedet importerer totalt sett større volumer, men til en lavere pris, fortsetter han.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) kommenterer tallene slik.

- Eksporttallene så langt viser at sjømatnæringen som helhet fortsetter å klare seg godt gjennom koronasituasjonen. Valutaeffekten må nok likevel tilskrives en god del av den positive verdiutviklingen. Dette er uansett svært gledelig, og jeg håper og tror at den positive utviklingen fortsetter utover høsten, sier han.

Opp for fersk torsk

Norge eksporterte 1 900 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 84 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 31 prosent og en verdiøkning på 16 prosent eller 12 millioner kroner fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 37 900 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 1,7 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 8 prosent og en verdinedgang på 3 prosent eller 51 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Danmark, Sverige og Nederland var de største markedene for fersk torsk i juli.

- Det er lavsesong for både fangst og eksport av fersk torsk på denne tiden av året. Den store prosentvise økningen i volum av fersk torsk i juli i år må ses i sammenheng med noe økte landinger av fersk torsk i år sammenlignet med juli i fjor. Prisen er lavere enn fjoråret, men på vei opp igjen fra bunnen i mai, noe som er normalt på denne tiden av året, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd i meldingen.

Også opp for fryst torsk

Norge eksporterte 5 800 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 240 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 36 prosent og en verdiøkning på 37 prosent eller 65 millioner kroner fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 46 200 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 2,1 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 5 prosent og en verdiøkning på 14 prosent eller 260 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Kina, Storbritannia og USA var de største markedene for fryst torsk i juli.

- Det er volumvekst for både fryst hel og filet av torsk. Størst volumvekst for fryst filet er det til Storbritannia og USA i juli, mens eksport av fryst hel torsk øker til både Kina, Storbritannia og Portugal. Prisen på fryst filet holder seg fortsatt over fjoråret, mens prisen for fryst hel torsk forsetter å falle og er nå under 2018-nivå, sier Pettersen.

Hun trekker frem at blåkveita er inne som den fjerde mest verdifulle hvitfiskarten Norge har eksportert i juli.

- Der har det vært en stor vekst sammenlignet med i fjor, som var en uvanlig svak måned. Blåkveita er også en av hvitfiskartene med størst vekst i juli, og mye av dette går til det kinesiske markedet, sier Pettersen.

Her kan du lese hvordan eksporten av de andre fiskeslagene har vært.