Det konkluderer FN med i sin ferske klimarapport, melder Sjømat Norge.

Så mye som en tredel av all mat som produseres i verden, blir ødelagt eller kastet. Dersom matsvinn var et land, ville det hatt verdens tredje største utslipp av klimagasser.

Halvere matsvinn

Regjeringen og matbransjen har blitt enige om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. Til sammen 93 bedrifter fra hele verdikjeden har nå forpliktet seg til å rapportere på matsvinn og iverksette tiltak. Av disse er seks sjømatbedrifter: Domstein Sjømat, Salmar AS, Salmon Brands, Lerøy Seafood Group, Pelagia AS og Insula AS.

Skal kartlegge

Sjømat Norge viser til at den første store oppgaven for sjømatnæringen har vært kartlegging av matsvinn i fiskeslakterier, fiskemottak og foredlingsbedrifter. FHF finansierer SINTEFs «matsvinnsprosjekt» og de første foreløpige tallene viser at matsvinn fra sjømatnæringen ligger godt under 4-5 prosent.

Sjømatbedriftene ser også på tiltak som nye emballasjeløsninger samt riktig bruk av holdbarhetsmerking som kan være med på å redusere matsvinnet.