Det fremgår av en melding som regjeringen sendte ut fredag. «Klage fra Sjømatbedriftene over Nærings- og fiskeridepartementets vedtak 19. februar 2021 om dispensasjon fra fiskekvalitetsforskriften § 17, jf. § 39, til