Sjømatbedriftene tar initiativ til rullering av regional Kystsoneplan for Sunnhordland og Hardanger.

Det bekreftes i en pressemelding fra Sjømatbedriftene.

Organisasjonssjef i Sjømatbedriftene Kjetil Hestad er glad for at Kommunaldepartementet nå etter lang tid har konkludert i klagen mange kommuner i Sunnhordland og Hardanger sendte inn etter vedtak av regional Kystsoneplan for Sunnhordland og Hardanger.

- Det er gledelig at departementet har gitt kommunene medhold på flere viktige punkt, sier Hestad.

Disponering av sjøareal

Regional kystsoneplan er en plan for sjøareal og strandsone for kommunene i Sunnhordland, Fusa, Kvam, Jondal og sjøområda i Vindafjord i Rogaland. Planen gjelder disponering av sjøarealet, og inneholder fire plantema: Bærekraftig kystsoneplanlegging, akvakultur, sjøtransport og maritim næring, strandsona.

- Vi forventer at Vestland Fylkeskommune i tråd med sitt eget vedtak, og vedtaket fra Kommunaldepartementet nå rullerer denne planen så raskt som mulig. Vi har en klar forventning om å få en «plass ved bordet» i denne prosessen, uttaler Hestad i ressemeldingen.