Regjeringen har i dag varslet at den midlertidige garantiordningen som ble etablert som et midlertidig tiltak i lys av koronasituasjonen for å opprettholde et tilstrekkelig kredittforsikringstilbud til bedrifter i Norge forlenges frem til 30. juni 2021.

- Et viktig gjennomslag for Sjømatbedriftene, sier administrerende direktør i Robert Eriksson i en pressemelding tirsdag.

- Må forlenges

Sjømatbedriftene mener kredittforsikringsordningen må forlenges ut 2021. Denne ordningen ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett for 2020, og har som formål å stimulere til økt handel som følge av Covid-19 situasjonen.

- Vi står i en meget krevende tid for sjømatnæringen. Det er mer viktig en noen gang at man har gode ordninger for å opprettholde handel. Derfor har vi spilt inn vårt forslag om å forlenge ordningen ut 2021, til både departement, og i budsjetthøringene i Stortinget som en av våre aller viktigste saker, sier Eriksson, og fortsetter.

Større forutsigbarhet

Ifølge departementet har ordningen per august 2020 dekket kredittsalg for om lag 144 milliarder kroner fra 538 bedrifter. Om lag 54 prosent var innenlandssalg, og om lag 46 prosent var eksport. På samme tidspunkt var erstatningsutbetalinger under ordningen 13,8 mill. kroner, og inntektene på 104 millioner kroner.

- Selv om 2020 har vært et krevende år, tror jeg faktisk at starten på 2021 vil bli enda mer krevende, og vi ser at ordningen om den brukes riktig vil fungere på en god måte, og opprettholde handel. Det er bare for Stortinget nå å vedta dette, og få saken oversendt Eftas overvåkningsorgan ESA for en rask godkjenning. Dette vil skape større forutsigbarhet hos både forsikringsselskapene og ute i markedene, avslutter Eriksson.