I juni i fjor fattet Mattilsynet vedtak om dispensasjon fra kravet om bløgging/sløying i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer §§ 7 og 8, gjeldende for notfanget sei som innfryses rund for eksport