– Det er spenning og stor usikkerhet, mange x-er og y-er og