Dette går fram av Sjømat Norge sitt høringsinnspill på Skatteetatens høringsforslag til innretningen på