Fiskarlaget og Sjømat Norge opplyser i en pressemelding at de etablerer en såkalt OPS for fiskerinæringen.

OPS står for offentlig privat sektorutvikling og finnes allerede innen sektorene finans, landbruk, energi og havbruk. På sikt vil fiskeri og havbruk samles gjennom OPS sjømat. Havbruksnæringen var først ut i sjømatsektoren og startet opp i fjor sommer.

- Stor gevinst

- Fiskerinæringa i Norge er strengt regulert, og det er en rekke ulike rapporteringsordninger. Det vil være en stor gevinst for både næringa og myndighetene om vi klarer å forenkle og digitalisere informasjonsflyten, og det vil legge til rette for en mer treffsikker ressurskontroll. Et gjennomgående dokumentasjonssystem for bærekraft vil også være en fordel ute i markedene, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

- Øke verdiskapning

Norges Fiskerlag og Sjømat Norge mener etableringen av OPS vil være en del av løsningen i kampen mot kriminaliteten.

Nå ønsker de å ha med seg flere organisasjoner og offentlige etater til å delta i samarbeidet.

- Et offentlig-privat samarbeid om forenklende digitale løsninger, deling av data og utvikling av nye teknologiske løsninger vil øke verdiskapingen. Bedre dokumentasjon vil styrke ressurskontrollen, og sikre like konkurransevilkår i næringa, sier Sverre Johansen, direktør industri og handel i Sjømat Norge.

For sjømatsektoren er hovedhensikten med OPS arbeidet å styrke konkurransekraften gjennom forenkling og digitalisering, både med tanke på innovasjon og effektivisering.