– De forslag som fremmes, må bli omsatt i konkrete tilsagn i kommende statsbudsjetter. Vi har dessverre erfart at gode tiltak i tidligere slike planer ikke er blitt fulgt opp med finansiering i de årlige statsbudsjettene, skriver direktør for samfunnskontakt i Sjømat Norge, Aina Valland, i en epost til IntraFish.

Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) nå til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Sjømat Norge er kommet med flere innspill til NTP 2022–2033.

Allerede overbelastet

Bransjeorganisasjonen vil «sikre transportformer som er tids- og kostnadseffektive, pålitelige, som gir redusert risiko for ulykker og ikke minst gir så lite miljømessig fotavtrykk som mulig».