– De forslag som fremmes, må bli omsatt i konkrete tilsagn i kommende statsbudsjetter. Vi har dessverre erfart at gode tiltak i tidligere slike planer