Det mener Sverre Johansen, direktør for industri og handel i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge. – Mitt inntrykk er at flere sjømatbedrifter allerede praktiserer