Regjeringens arbeid med ny havbruksstrategi i full gang. Det er en av grunnene til at departementet tidligere denne