Stortingets ja til Tanaavtalen fører til flere rettssaker. 

– Vi kan ikke sitte stille i båten mens det lille som er igjen av fisket vårt, raderes helt bort, sier leder Bjarne Johansen i Tana og Omegn Sjølaksefiskerforening (TOS), til iFinnmark.

Han sier at de har søkt juridisk bistand for å få vurdert den rettslige siden av saken. Bakgrunnen er de stadige kutt i fisketid gjennom 4–5 tiår. Og med Tana-avtalen forsvinner ytterligere én dag. Nå får de fiske kun to dager i uka i en kort periode.

– Samtidig som vi har måttet kutte og kutte i fisket, har sportsfisket i Tanaelva økt kraftig. Vi kan ikke godta det. Men når vi ikke får gehør hos verken Klima- og miljødepartementet eller Stortinget, synes rettssak å være eneste mulighet, sier Johansen til iFinnmark.