Sjøfartsdirektoratet har fastsatt endringer i forskrift om konstruksjon, utstyr, drift at fiskefartøy med lengde 15 meter eller mer, med virkning fra 1. januar 2021.

Fremover vil Sjøfartsdirektoratet blant annet stille strengere krav til ankerutrustning på fartøy over 15 meter, ettersom det vurderer ankerutrustningen som en del av sikkerhetsutrustningen på et fartøy.

Direktoratet har i senere år sett flere alvorlige hendelser hvor fartøy har fått maskinhavari, og hvor ankerutrustningen har berget fartøy fra grunnstøting og mulig forlis.

Det er bakgrunnen for at direktoratet nå stiller strengere krav til ankerutrustning. Mer om detaljene i kravene kan du lese her.

Nødstopp for lensepumper

Sjøfartsdirektoratet åpner videre for at lensepumper nå alternativt kan arrangeres slik at de kan startes og stoppes manuelt lokalt samt startes og stoppes automatisk ved hjelp av nivåkontakt i hver lensebrønn tilknyttet brønnens pumpe.

Dette for å gi økt sikkerhet ved vedlikeholdsarbeid og lignende, da den som utfører arbeidet har større kontroll over utilsiktet oppstart av pumpen.

Sjøfartsdirektoratet ønsker seg innspill fra næringen for alternativ utforming i tillegg til dagens krav.

Kraftapparat til side- og hekkluker

Sideluker og hekkluker på åpne shelterdekkere må innen tidsfristen anordnes med bl.a. kraftapparat og betjeningsanordninger. Endringen gjelder også for eksisterende fartøy, som skal ha dette på plass innen første sertifikatfornyelse etter 1. juli 2022, viser direktoratet til.

Endringen har bakgrunn i en sikkerhetstilrådning fra havarikommisjonen etter ulykken med fartøyet «Østbanken» der fartøyet ble tapt og mannskapet på fartøyet ble reddet under svært dramatiske omstendigheter med helikopter.

Kan få skjerpede krav til stabilitet

Sjøfarsdirektoratet opplyser videre at henvisningen til Intaktstabilitetskoden IMO Res.A 749 (18) erstattes av International code on intact stability, 2008.

Endringen innebærer at største krengevinkel forårsaket av konstant vind ikke skal overskride 16° eller 80% av vinkelen der dekket kommer i vann, gjøres om til et obligatorisk krav. I Res.A 749 (18) er 16° angitt som en anbefalt grense for denne vinkelen.

Dette kan innebære at nye fartøyer utformet med stort areal eksponert for vind (store overbygg) kan få skjerpede krav til stabilitet, viser direktoratet til.

Mer om de nye kravene finner du HER.