Utviklingen innen havbruksnæringen, utfordrer de tradisjonelle skillene mellom maritimt og landbasert regelverk for helse, miljø og sikkerhet mener myndighetene.

For å sikre bedre samhandling, koordinering av tilsynsaktiviteter og informasjonsutveksling er de to etatene nå enige om å utarbeide en ny samarbeidsavtale.

– Arbeidstilsynet ønsker å bidra til at havbruksnæringen ivaretar sikkerheten for sine ansatte på en god måte og ser frem til et styrket samarbeid med Sjøfartsdirektoratet på flere områder, uttaler direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, i en pressemelding.

Kriminalitet og ulykker

Arbeidet med å utarbeide detaljene i avtalen mellom etatene begynner nå, og skal etter planen være ferdig i løpet av første halvår.

Det skal også styrke det eksisterende samarbeidet knyttet til arbeidslivskriminalitet, som begge etater har jobbet med på ulike arenaer, eksempelvis knyttet til arbeids- og levevilkår på fiskefartøy fra Sjøfartsdirektoratets side, fremgår det av meldingen.

Tallet på både skipsulykker og personulykker økte i 2020. Årsaksanalyser etter ulykker avdekker ofte at det enten mangler risikovurdering av arbeidsoperasjoner om bord, eller at risikovurderingene som er utført er mangelfulle.

Risikabelt yrke

Arbeidstilsynet varslet tidligere i år at de skal øke kontrollene blant annet med fôrflåter og andre typer flytende innretninger der fiskeavfall blir bearbeidet.

– Ansatte i næringa har ett av Norges mest risikable yrker. Mangelfull sikring av arbeidsplassen er et vedvarende problem, uttalte sjefingeniør Nils Martin Sellgren i Arbeidstilsynets seksjon for Markedskontroll den gang til IntraFish.