Rederiet Nord Solund Fiskeriselskap fra Solund i Sogn og Fjordane, som eier fartøyet "Sjarmør" , er valgt ut blant de fem påmeldte fartøyene som fisker med