– Nei, sjarkflåten rammes nå av flere faktorer som slår negativt ut på 2020-kvotene. Men alt har sin forklaring, og regnestykkene fra