Med høsten for døren har sjarkene i lukket gruppe ennå 5500 tonn torsk igjen å fiske på. De færreste tror at det vil gå, selv om dette altså er en helt ny situasjon, og ingen helt har forklaringen bak det relativt store restkvantumet.

Faste kvoter

– Ei forklaring kan nok være at man i år har ei ordning med faste kvoter uten særlig overregulering. Da har man unngått det kappfiske vi har hatt tidligere år.