Analyser gjort av forskningsstiftelsen Sintef viser hvor mye drivstoff ulike deler av fiskeflåten bruker per kilo fisk de fanger. I studien viser