18,24 kroner kiloet er den nye rekordprisen. Det var Pelagia Træna som fikk tilslagene på loddefangstene til «Norderveg» og «Selvåg Senior». «Norderveg» meldte inn 225 tonn, mens «Selvåg