– Jeg ser at «Johan Hjort» ikke har registrert noe sildeinnsig verd å melde om i Fiskeribladet. Men silda er for lengst på plass i store mengder litt nordøst for Hammerfest, på Revsbotn og Repparfjorden. Dette er sild på 270–280 gram, og vi registrerte 50 meter tykke lag over store havstrekninger. Om det er 10.000 tonn eller 150.000 tonn vet jeg ikke. Men det er i hvert fall fangstbare mengder, forteller havforsker og toktleder om bord på «Kristine Bonnevie», Erik Berg.