– Jeg ser at «Johan Hjort» ikke har registrert noe sildeinnsig verd å melde om i Fiskeribladet. Men silda er for