Brox Fisk I Vardø har innehaver Christoffer Brox startet et enkeltpersonforetak som skal drive fiskeri og landing av fisk. Silfaks Kystfiske AS I Havøysund i Måsøy kommune er det stiftet et nytt fiskeriselskap som skal drive virksomhet innenfor fiskeri og havbruk. Aksjekapitalen er på 30.000