26.-29 januar i år skulle Borgarting lagmannsrett ta stilling til om Norges Sildesalgslags vedtak om å stoppe tobisfiske, samt omsetning i 2017, var lovlig, samt om laget hadde hjemmel til å nekte landing fra utenlandske fartøyer. Mandag falt dommen.