Dermed er det ekstra penger til disposisjon for Norges sjømatråds arbeid for å markedsføre arter som sild og makrell.

- Industrien og eksportørene, med god hjelp fra Sjømatrådet, gjør en fantastisk jobb med å selge pelagisk fisk i markeder over hele verden, ofte i stor konkurranse med andre land. Men det koster penger både å beholde verdifulle markeder og utvikle nye for norsk sjømat, sier administrerende direktør Paul Oma i en melding hos Sildesalgslaget.

I 2019 bevilget salgslaget så mye som 9 millioner kroner til Sjømatrådet til dette arbeidet, etter at markedsavgiften for pelagisk fisk ble satt ned året før.

- Vi så at vi fikk gode resultater på støtten i 2019. Det var veldig viktig for Sjømatrådet for å opprettholde den langsiktige satsingen som har båret gode frukter for både fiskere og industrien, spesielt for makrelleksporten til land i Asia, sier Oma i meldingen.

Årets million skal brukes i samarbeid med Sjømatrådet samtidig som også eksportørene tas med på råd.