I dag blir gjerne fiskeslo brukt i ensilasje, eller til mel- og oljeproduksjon. Og der er ofte verdien lav. I et EU-finansiert forskningsprosjekt, ville forskerne finne metoder for å få høyere verdi ut av hode, hale, skinn og blod.

– Vi har sett på om vi kan bruke fiskeslo som mat for bakterier og få dem til å omdanne fiskesloen til molekyler med høyere verdi, sier prosjektleder Peik Haugen, som er professor ved institutt for kjemi ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.