I dag blir gjerne fiskeslo brukt i ensilasje, eller