Styret i Norges Sildesalgslag har oppdatert de etiske retnigslinjene for organisasjonen, du finner dem her

Det er etiske retningslister i 14 punkt som nå skal være en veiviser for organisasjonen.

Et av punktene er det elektroniske varslingssystemet «Mitt varsel» hvor det også mulig å varsle anonymt. For tillitsvalgte er det utarbeidet egen varsling.

Retningslinjene er behandlet i ledelsen og i de ansattes organisasjoner og gjelder for både ansatte og tillitsvalgte. På denne bakgrunn legges de tilgjengelig for alle medlemmer og andre som bruker Sildelaget.

"Vårt mål er å skape fornøyde fiskere og bidra til et godt samfunn. Vi bidrar ved å sikre lønnsomhet i fiskeriene gjennom en bærekraftig ressursforvaltning og ressurskontroll. Skal vi lykkes med dette må ansatte og tillitsvalgte i Sildelaget opptre slik at det skapes troverdighet, tillit og respekt både mellom oss som kolleger/tillitsvalgte og i forhold til fiskere, kunder, myndigheter og andre samarbeidspartnere", skriver Sildelaget om de etiske retningslinjene.

"Ledende ansatte og tillitsvalgte har et særlig ansvar for oppfølging av retningslinjene og skal gå foran som gode eksempler. I Sildelaget forventes alle å bidra til et arbeidsmiljø som sikrer likeverd, mangfold, toleranse og åpenhet. Det er nulltoleranse for trakassering, mobbing, diskriminering eller noen form for utilbørlig atferd ovenfor kolleger, andre tillitsvalgte, kunder eller samarbeidspartnere," fremgår det av punktene.