Bakgrunnen for anmeldelsen er at fartøy og fabrikk starter lossingen av fangsten som ikke var meldt inn til og omsatt gjennom Norges Sildesalgslag, skriver Sildelaget på sine nettsider. Det er