– Her er det hektisk i kontrollerte former for tida. Tilgangen på fisk har vært god en tid nå.