– Jeg håper å få større innsikt i dette markedet både for «ryggsei», som er klippfisk av småsei, og større sei. Vi har som mål å øke eksporten av klippfisk av sei til Konge, men vi vil også se på eksport til Kongo av andre sjømatprodukter, sier Sperre, som er ansvarlig for klippfiskeksport hos Brødrene Sperre i Ålesund.

Er vant til klippfisk

Det er Norges sjømatråd som arrangerer en workshop og seminar i Lubumbashi i Den demokratiske republikk Kongo tirsdag, onsdag og torsdag neste uke, der Sperre deltar.