Det var på et nettmøte som Senterpartiet hadde invitert til, at disse synspunktene kom frem om avgifter