Det var på et nettmøte som Senterpartiet hadde invitert til, at disse synspunktene kom frem om avgifter som nå skal innføres i fiskerinæringen.

Her ble det pekt på at fiskerinæringen den siste tiden er blitt utsatt for en rekke nye avgiftsvedtak av regjeringspartiene og som Fremskrittspartiet har støttet.

Nå mener Senterpartiet det er mer enn nok, og vi vil forsøke å mobilisere en motstand mot alle fiskeavgiftene, heter det i innkallingen til møtet.

Store avgiftsøkninger

Leder Geir Pollestad i Stortingets næringskomité, som også er Senterpartiets fiskeripolitiske talsperson, åpnet møtet med å vise til at det er innført en kontrollavgift