I en pressemelding fredag skriver organisasjonen Norges Kystfiskarlag at den ikke aksepterer forslagene som foreligger om sikkerhetssenterets fremtidige skjebne.

Avgjørende

I meldingen pekes det på at senteret representerer sammen med Fiske- og fangst-linjen på Vest-Lofoten videregående skole en avgjørende aktør for utvikling av maritim næring i Lofoten og Nord-Norge for øvrig.

«Nedleggelse eller privatisering av sikkerhetssenteret vil bidra til å svekke det opparbeidede kompetansemiljøet som man gjennom flere år har bygd opp her. I en tid hvor rekruttering til fiskerinæringa og øvrige maritime næringer framsnakkes, harmonerer dette svært dårlig. Vi vil på det sterkeste anbefale at sikkerhetssenteret i Lofoten opprettholdes med dagens ordning», sier nestleder i Norges Kystfiskarlag Petter Borgvatn Myklebust.