– Det er vel det eneste grepet vi gjør i forbundet, som han ikke ville anerkjent. Den var hans hjertebarn, men et salg