Etter to runder med utenlandsk eierskap og ustabil drift står den tidligere hjørnesteinsbedriften på Rebbenesøy i Tromsø kommune nå uten aktivitet. Lokalbefolkningen hadde håpet på konkurs for å få inn nye eiere og økt aktivitet på øya som opplever fraflytting.

Nå er mottaket til salgs, og interessenter har meldt seg skriver, Nord24.

Ifølge avisen skal det være interesse fra Tromsø og Lofoten.

Prisantydningen er 9.850.000 kroner. Dette er mindre enn de to tidligere salgssummene for bruket.

De siste par årene har bruket blitt drevet av Rebbenes Fisk AS, som også har bygget opp en stor bunke ubetalte regninger. De er også saksøkt av en tidligere ansatt, saken er berammet senere i høst, skriver Nord24.