«Ottar», den ene av de to skutene som har deltatt i årets fangst, forlot først norsk sone på vei østover 19. april. Siden