Selfangermiljøet er lite i dag sammenlignet med hva det var i «gamle dager» med fangst