Nofima meldte 11. mars om rømming av oppdrettstorsk på lokaliteten Lakseklubbukta i Tromsø kommune. Fisken i merden har en snittvekt på 1,7 kg, men størrelsen varierer en del, ifølge en pressemelding fra Fiskeridirektoratet.

– Vi antar at det er sel som har gnaget hull i nota. Vi har hatt 15 år med drift og ikke hatt selangrep før. Men vi har også hatt selskremmere som sender akustiske signal, sier Nofima-forsker Øyvind Hansen til IntraFish.

Ifølge Hansen er det rømt 1014 torsk etter hendelsen.

Nofima driver avlsprogram på torsk og har individmerket all fisk. Det gjør at de vet hvor mange fisk som er forsvunnet.

– Vi har nå søkt fellingstillatelse på sel. Vi har sett sel i området før, men har ikke blitt angrepet av sel før. Det er uheldig at dette skjer, men samtidig har vi ikke hatt rømming i løpet av de 15 årene vi har drevet med avl av torsk. Jeg forventer at det går 15 år til neste gang det skjer noe.

Avlet på i generasjoner

Selskapet har så langt gjenfanget to oppdrettstorsk.

– Vi følger alle rutinemessige inspeksjoner som er påkrevd. Mandag 8. mars hadde vi dykkerinspeksjon i forbindelse med notskifte. Da var det ingen hull i nøtene. Men torsdag 11. mars oppdaget en av røkterne våre en fisk som fløt i overflaten i utsiden av merden.

Hansen tror ikke fisken overlever lenge ute i fjordene.

– Fisken er avlet på i flere generasjoner, så fisken er blitt domestisert. Hadde dette vært tidligere i avlsprogrammet med villfisk og fisk som er interessert i å rømme, hadde rømmingen vært større. Men fisken svømmer rolig rundt i nota og er ikke interessert i å rømme, sier han og legger til:

– Jeg tenker at torsken er en tamfisk om blir et relativt lett bytte for predatorer. Jo mer den er tilpasset et liv i oppdrett, jo mindre er den tilpasset et liv i naturen. Slik jeg ser det har den dårlige odds i naturen.

Kan den blande seg med villfisk?

– Det er vanskelig å si ja eller nei, men jeg tro ikke det.

Rådgiver Håkon Evanger i Fiskeridirektoratet

Kartlegging

– Nå er vi i en kartleggingsfase hvor vi prøver å se hva som har skjedd, omfang og hvilke årsaker som ligger bak. Det pågår gjenfangstfiske enda, sier rådgiver Håkon Evanger i Fiskeridirektoratet til IntraFish.

– Opplever dere mange hendelse med sel som angriper merder?

– Det har skjedd at predatorer har forårsaket hull i not. Men om det er det som har skjedd her, har vi ikke konkludert med enda. Vi får vurdere ulike muligheter for at hullet har oppstått når vi har mer kjøtt på bena, sier Evanger.

Han påpeker at det som er primært uheldig er fare for innblanding i villfiskbestanden.

– Ved enhver rømming er det sjanse for at det skjer innblanding. Konsekvensen av hver hendelse må man vurdere når man har fått et bedre bilde av omfanget. Vil følger opp saken som en tilsynssak og vil videre vurdere hvor vidt vi må pålegge aktøren tiltak for å hindre gjentagelse.