– Bestanden av sjøpattedyr er økende, men vi vet ikke hvor mye den øker. Vi ser liten konkurranse mellom sjøpattedyr og fiskerivirksomhet om