– Også disse vil bli anmeldt så snart vi har avsluttet vårt arbeid med sakene, sier Erling Øksenvåg, seksjonssjef for