Saken har vært oppe til debatt tidligere, uten noen foreløpig avklaring. Nå ber fylkeslaget i nord om at saken igjen settes på dagsordenen. «For å diskutere de