Seilbåter utenfor den spanske kysten har begynt å se etter en uventet fare: spekkhuggere.

I det siste er det blitt rapportert om flere tilfeller av aggressive spekkhuggere som angriper mindre skip. Ett av angrepene, som fant sted natt til 14. september utenfor den nordlige spanske havnebyen La Coruna, ble tatt opp på video, og kan sees her.

Videoen ble publisert av den spanske redningstjenesten Salvamento Maritimo, og den viser en eller flere spekkhuggere som angriper båten Urki 1.

Angrepet var så voldsomt at skipets ror ble ødelagt og mannskapene måtte ringe etter hjelp for å bli tauet inn til havn.

Et annet skip ble utsatt for et lignende angrep i vannet den kvelden.

Totalt rapporteres det om mer enn 20 spekkhugger-angrep på skip.