- Det har vært utrolig artig, men også utfordrende, sier Bjørn-Erik Stabell som er Sjømatrådets Spania-utsending.

For seiens inntog på det spanske markedet ble umiddelbart en hit. «Problemet» var at man ikke klarte å etterfylle diskene i samme tempo som fisken forsvant derfra. Dette fordi det sammenfalt med dårlig vær i Norge og dermed mindre seitilgang enn ventet.

- Været kan man ikke gjøre noe med. Men uansett er vi utrolig fornøyde med å få bekreftet at seien så definitivt hører hjemme på det spanske kjøkken, sier Stabell.

Spent på gråfargen

Faktisk ble responsen bedre enn forventet og Stabell sier de norske hvitfiskaktørene skal ha masser av skryt for å ha utført et fantastisk arbeide. 

Bjørn-Erik Stabell, Sjømatrådets Spania-utsending, med en flott seifilet.